Llywodraeth Cymru

Yn anffodus, nid yw’n bosib cyfrannu at Wythnos Hinsawdd Cymru drwy’r platfform hwn, heb dderbyn y defnydd o gwcis hanfodol a Google analytics.

Fodd bynnag, gallwch barhau i gael dweud eich dweud am ddyfodol yr amgylchedd yng Nghymru yn y ffyrdd canlynol:

  • Fersiynau all-lein cyflawn o’r Trafodaethau ynglŷn â’r Hinsawdd a’r ffurflenni gwneud cais ar gyfer y rhaglen

  • Gwnewch gais am rannau penodol o’n Pecyn Cymorth Hyrwyddol drwy e-bostio walesclimateweek@freshwater.co.uk

 

Fel arall, i dderbyn y defnydd o gwcis ar y llwyfan hwn, gallwch ail-ymweld â’r dudalen hafan, a chlicio ‘Derbyn’ ar y faner cwcis.

 

Hygyrchedd          Cwcis         Datganiad hawlfraint       Polisi preifatrwydd gwefan       Telerau ac amodau

                                                                                               Cysylltwch â ni:​ climatechange@gov.wales